Betingelser

Aftaler :
For alle leverancer fra Navisco gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet måtte være skriftligt aftalt.
 
Priser
Alle priser på hjemmesiden er incl. moms i danske kroner (DKK). De anførte priser er de ordreafgivelsesdatoen gældende, eller jf. udarbejdede tilbud. Alle leverancer sker med mindre aftalt fra vores lager, eller direkte fra en underleverandør. Alle varer tilstræbes afsendelse samme dag, ordren skal dog være afgivet inden kl. 11.30.  Afvigelser kan desværre forekomme og der ydes ikke kompensation herfor. Hvis der er indtastet forkerte oplysninger om varen, herunder prisen, vil ordren og ordrebekræftelsen ikke være bindende. I dette tilfælde vil du blive kontaktet af os for tilretning af bestilling.
 
Levering
Forsendelsen af varer sker, med mindre andet er aftalt med Post Danmark eller BRING Danmark. Levering af varer fra Navisco anses for sket, når Navisco har indleveret varen hos Post Danmark/BRING. Varer kan henlægges på kunden adresse. Dette sker 100% på kundens egen risiko. Nogle varer kan ikke kke leveres fragtfrit. Mest på grund af oversize, som desværre forhøjer fragtprisen en del. Merprisen vil kunne ses, når varen lægges i indkøbskurven.

OBS. Alle varer kan afhentes i Århus. Kontakt os for lagerbeholdning og udlevering
 
Ejendomsforbehold
Navisco beholder ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.
 
Risiko for varer
Risikoen for varer købt af Navisco overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. Reklamation eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Navisco, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Navisco.
Navisco yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.
Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Husk at medsende kontonummer, så vi kan tilbagebetale beløbet


REKLAMATION
Indsigelser mod de på en faktura anførte vilkår og specifikationer skal ske inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af fakturaen. Reklamationer vedrørende mangler, der kan konstateres ved en undersøgelse af varen ved modtagelsen, skal ske uden ugrundet ophold og senest 3 arbejdsdage fra varens modtagelse. Navisco påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter.  
Reklamation vedrørende lakfejl og andre synlige fejl (fælge og dæk)  skal foretages INDEN forsøg på montering eller anden bearbejdning. I modsat fald bortfalder reklamationsretten.
Der ydes  naturligvis 2 års reklamationsret på varer gældende fra den dato, hvor du modtager varen.
 
Garanti
Der ydes et års garanti på alle varer købt hos Navisco. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, medmindre fejlen skyldes betjeningsfejl, manglende vedligeholdelse, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side.

Returnering af varer
Returnering af bestilte og leverede varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Navisco herom.
Der kan under alle omstændigheder kun ske returnering af varer, der er ubrugte og i original stand samt med original dokumentation (kopi af original købsfaktura).
Generelt gælder der følgende retningslinier for returnering, der som anført altid skal ske efter aftale med Navisco
1)      Ufranko forsendelser modtages ikke.
2)      Uemballerede/mangelfulde varer er på afsenders egen risiko
3)      Den forsendelsesform og vægtangivelse, som er noteret på pakken, SKAL overholdes.
4)      Det en betingelse, at emballagen er intakt .
5)      Varer, der har været monteret, returneres uden varsel og fragt frem og tilbage debiteres.
7)      Kompletsæt, der returneres ifølge aftale, debiteres yderligere kr. 1000,- for af- og påmontering.
8)      Varer ældre end 3 måneder fra faktureringsdato tages ikke retur og krediteres derfor ikke.
 
KATALOGER, BROCHURER, HJEMMESIDE M.V.
De i kataloger m.v. anførte illustrationer eller tekniske data er de på udarbejdelsestidspunktet for dokumentationen gældende. Mindre ændringer i såvel udseende, vægt samt specifikationer kan forekomme og betragtes ikke som mangler. Der forbeholdes ret til tekniske ændringer uden varsel.
Der tages forbehold for trykfejl, pris- og konstruktionsændringer (ændret udseende og/eller specifikationer på produkterne).
Navisco påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået ved forkert brug af vore produkter. garantien totalt. Reklamation vedrørende lakfejl og andre synlige fejl skal foretages INDEN forsøg på montering eller anden bearbejdning. I modsat fald bortfalder reklamationsretten.

Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret

I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris når varen er returneret.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Postdanmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Navisco.dk ud fra en mulig salgsværdi.
Der ydes ingen fortrydelsesret på følgende produkter: Tjenesteydelser og varer, der skal hjemtages, fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov såfremt udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt.
Elektroniske søkort og andre forseglede varer der åbnes, kan ikke returneres. 
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i original emballage samt inhold. Manglende original emballage samt indhold medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af os vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage og indhold m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.
Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.
Vi returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

Varer der henlægges efter kundens ønske, sker fuldt og helt på kundens ansvar.

Sådan returnerer du varen

Der er tre måder hvorpå du kan returnere varen på:
1. Du kan nægte at modtage varen fra fragtselskabet.
I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at De straks kan returnere varen til fragtselskabet
2. Du kan modtage varen fra fragtselskabet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Navisco.dk
I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos os.
3. Du kan efter aftale aflevere varen på vores adresse indenfor 14 dage.

Vi modtager ikke varer der er returneret ufranco

 

Persondatapolitik


Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

 

Persondatapolitik
 
Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.   
Personoplysningerne registreres hos Deep Sea Aps og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.  
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.  
Den dataansvarlige på www.navisco.dk er Lars Snedker.  
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: Info@navisco.dk

Bankforbindelse :

Jyske Bank 

Østergade 4
DK-8000 Aarhus C

Reg. nr 5076 Kontonummer 2802663
IBAN : DK0450760002802663  SWIFT : JYBADKKK

Mobilpay 59187